Bản đồ khu công nghiệp Fuji

Bản đồ quy hoạch

Bản đồ chi tiết vị trí

Phối cảnh

Các chính sách trong khu công nghiệp
Ưu đãi về thuế
 • Đối với các doanh nghiệp công nghệ cao : Thuế suất thu nhập doanh nghiệp là 10% trong vòng 15 năm và được miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.
 • Đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp : Kể từ ngày 15 tháng 2 năm 2014, các công ty đầu tư trong các khu công nghiệp, mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 22%; được miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo.
 • Đối với doanh nghiệp xuất khẩu 100% sản phẩm : Miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với nguyên vật liệu, máy móc thiết bị nhập khẩu phục vụ cho sản xuất.
 • Đối với doanh nghiệp không thuộc Doanh nghiệp chế xuất và không thuộc doanh nghiệp công nghệ cao: Được miễn thuế nhập khẩu trong vòng 5 năm đối với thiết bị và nguyên vật liệu Việt Nam chưa sản xuất được.
Chi phí thuê lại đất thấp nhất tại Bắc Giang
 • Đơn giá cho thuê lại đất : Căn cứ theo thỏa thuận.
 • Miễn phí bảo dưỡng cơ sở hạ tầng.
 • Phí quản lý : 6.500 vnd/m2/năm.
Các chi phí khác
 • Điện, nước, cước viễn thông, xử lý nước thải ( theo đúng giá hiện hành của các nhà cung cấp đã được quy định chung).
 • Đơn giá điện tham khảo:
 • Giờ cao điểm: 2.335 vnd/kwh
 • Giờ bình thường: 1.286 vnd/kwh
 • Giờ thấp điểm: 812 vnd/kwh
 • Nhà cung cấp: Chi nhánh điện Huyện Yên dũng (Trạm biến áp 110 KVXã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang. Điện thoại: 0240-355-3511
 • Đơn giá nước sạch tham khảo : Điểm chờ cách cổng khu công nghiệp Fuji 200m
 • Công suất 5.000 m3/Ngày đêm
 • Đơn giá 9.300 vnd/m3
 • Nhà cung cấp : Công ty cấp nước Bắc Giang. 386 Xương Giang, Thành phố Bắc Giang. Điện thoại: 02403855757